Α.Σ.Ελιά

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2014-2015

Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε
Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Ποιες καλλιεργητικές εργασίες εφαρμόζονται;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 14/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι- Κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 25/02/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 28/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/03/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/03/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 19/03/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 14/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 19/04/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 24/04/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψημο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 18/08/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 19/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 23/08/2015

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 24/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 26/08/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχηματισμός
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι- κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/02/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 27/02/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 26/04/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/08/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 22/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 27/08/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 12/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι- κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 18/02/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 19/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι- Κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/02/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 22/02/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - Κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 03/03/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/04/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός Κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 18/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/08/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 22/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 24/08/2015

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 25/08/2015
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κόψιμο Λεμάργων
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 31/08/2015
Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο επιβλέπων συντάσσει σχέδιο διαχείρησης του εδάφους μετά από συνεργασία με τους παραγωγούς; Ναι
Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα κάθε αγροτεμαχίου

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι
Μηχανική κατεργασία του εδάφους

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι
Χημική απολύμανση του εδάφους

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι
Παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο λίπανσης; Ναι
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική για προσδιορισμό των θρεπτικών στοιχείων;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι
Καταγραφή και φύλαξη σε αρχείο όλων των στοιχείων σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία της εφαρμογής λιπάσματος;
Εφαρμογή περιβαλλοντικών περιορισμών

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι
Επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; Ναι
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; Ναι
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; Ναι
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι
Λιπασματοδιανομείς

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι
Αποθήκευση Λιπασμάτων

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι
Κοπριά και οργανική λίπανση

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης νερού

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι
Υπολογισμός των απαιτήσεων σε νερό

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 11/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 13/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 13/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 19/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 22/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 22/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 30/08/2015
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 45 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 10/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανα στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 10/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 15/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 15/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 17/05/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 21/06/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 25/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 25/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 25/07/2015
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα
Τρόπος επιλογής μεθόδου άρδευσης

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι
Έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο επιβλέπων της γεωργικής εκμετάλλευσης συντάσσει σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας; Ναι
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία;

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ναι
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ (Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων)

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λαμβάνονται υπ’οψιν τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων για τις καλλιέργειες και τις περιοχές που καλύπτονται από το σχετικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ; Ναι
Καταγραφή αρχείου εφαρμογών φυτοπροστασίας

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 31/03/2015
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 31/03/2015
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροσείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 31/03/2015
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 31/03/2015
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 06/05/2015
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40 ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml /100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 06/05/2015
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 07/05/2015
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress40 ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 12/06/2015
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 12/06/2015
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 12/06/2014
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 21/06/2015
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Έντομα, Πυρινοτύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral 10EC
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen 10%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 21/06/2015
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30ml/10 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνος
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 21/06/2015
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος,Μαργρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen, Βοηθητικές ουσίες
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30 ml/ 10 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 27/03/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35 % Υπεροξιδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 Km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 27/03/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 Km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 10/05/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 Km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 10/05/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέγες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 15/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit / Στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 15/06/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ml/100lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Σκούπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 12/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral 10 EC
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου PYRIPROXYFEN 10%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλπώματος
Δόση 30 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνος
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 13/06/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνος
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 16/07/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 16/07/2015
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 29/03/2015
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου KOCIDE 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h 

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 29/03/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου KOCIDE 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 29/03/2015
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου KOCIDE
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h 

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 09/05/2015
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/ στρ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 09/05/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/ Στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/05/2015
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progress
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/06/2015
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE 36 %
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit / στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 14/06/2015
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral 10EC
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen 10%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνος
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 15/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen, Βοηθητικές Ουσίες
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30 ml/ 10 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 16/06/2015
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης, Δάκος, Μαργαρόνι
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Admiral
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyriproxyfen Βοηθητικές ουσίες
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 30 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Κώνου
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή Πριν την άνθηση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 20/07/2015
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit/ στρ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 20/07/2015
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 20/07/2015
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου ROUNDUP GOLD
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου GLYPHOSATE
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Ναι
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι
Απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι
Υγιεινή των εργαζομένων

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα; Ναι
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι
Σχέδιο εντοπισμού και διαχείρισης των ρύπων

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηρείται σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος ; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;

Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηρείται σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας; Ναι
Κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων.

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι
Τεκμηρίωση σχεδίου δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι
Σήμανση χώρων-Κυτίο Πρώτων Βοηθειών

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι
Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση - Χρήση του γεωργικού ελκυστήρα

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2015-2016

Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε
Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Ποιες καλλιεργητικές εργασίες εφαρμόζονται;

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 08/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 12/02/2016

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 12/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/02/2016

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 18/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 23/02/2016

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 10/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 12/04/2016

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 13/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 16/04/2016

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/04/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 10/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 14/02/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/02/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυματισμός Κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/04/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 25/04/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 12/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 14/02/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/02/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/02/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος
Μηχάνημα Εφαρμογής Πριόνι - κλαδευτήρι
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 22/02/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 17/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυμματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/04/2016

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 21/04/2016
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Θρυματισμός κλαδιών
Μηχάνημα Εφαρμογής Σπαστήρας
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; 22/04/2016
Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο επιβλέπων συντάσσει σχέδιο διαχείρησης του εδάφους μετά από συνεργασία με τους παραγωγούς; Ναι
Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα κάθε αγροτεμαχίου
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;
Μηχανική κατεργασία του εδάφους
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;
Χημική απολύμανση του εδάφους

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι
Παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο λίπανσης; Ναι
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική για προσδιορισμό των θρεπτικών στοιχείων;
Καταγραφή και φύλαξη σε αρχείο όλων των στοιχείων σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία της εφαρμογής λιπάσματος;

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Πραγματοποιείται λίπανση στο αγροτεμάχιο; Ναι
Ημερομηνία εφαρμογής λίπανσης. 07/02/2016
Τύπος, κιλά λιπάσματος, μέθοδος εφαρμογής και καιρικές συνθήκες; 20-20-20+1,5%B
Ποιος εφαρμόζει τη λίπανση;

Οίδιος 

Εφαρμογή περιβαλλοντικών περιορισμών
Επίπεδα νιτρικών και φωσφορικών αλάτων στα νερά
Λιπασματοδιανομείς

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι
Αποθήκευση Λιπασμάτων
Κοπριά και οργανική λίπανση

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης νερού
Υπολογισμός των απαιτήσεων σε νερό

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 30/04/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός- Τεχνητή βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 40 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 03/05/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός Τεχνητή βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 40 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/05/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 20/05/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 29/06/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 27/06/2016
Σύστημα άρδευσης Καταιονισμός - Τεχνητή Βροχή
Ποσότητα νερού στο στρέμμα 50 κυβικά ανά στρέμμα
Τρόπος επιλογής μεθόδου άρδευσης
Έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;
Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ (Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων)

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λαμβάνονται υπ’οψιν τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων για τις καλλιέργειες και τις περιοχές που καλύπτονται από το σχετικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ; Ναι
Καταγραφή αρχείου εφαρμογών φυτοπροστασίας

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 21/03/2016
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξίδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 21/03/2016
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Ψεκασμός Φυλλώματος
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 16/03/2016
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 07/05/2016
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 08/05/2016
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200lit/ Στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 08/06/2016
Αγροτεμάχιο 3753718593281 (0.94εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 08/06/2016
Αγροτεμάχιο 3753718959259 (0.95εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400Ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit/ Στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης

Ημερομνία Επέμβασης 08/06/2016
Αγροτεμάχιο 3763711090259 (1.36εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit/ Στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 21/03/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξίδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340Ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 21/03/2016
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340Ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 08/05/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 Lit/στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 08/05/2016
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία 8/05/206
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 12/06/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

Ημερομνία Επέμβασης 11/06/2016
Αγροτεμάχιο 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36 SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 22/03/2016
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/ώρα

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 22/03/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340 ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/ώρα

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200Lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 22/03/2016
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Μύκητες
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Kocide 35 WG
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 35% Υπεροξείδιο του Χαλκού
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 340ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 lit/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 21

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 08/05/2016
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 08/05/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimethoate
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100Ml/100lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 07/07/2016
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Πυρηνοτρύτης
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Dimistar progreww 40ec
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Dimothoate 40%
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 14 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Τουρμπίνα
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 200 λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 28

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/06/2016
Αγροτεμάχιο 3993971467001 (0.35εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ML/100lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6 km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 λιτ/ στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 10/06/2016
Αγροτεμάχιο 4013968792016 (0.10εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400ml/ 100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ Στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7

Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία

Ημερομνία Επέμβασης 11/06/2016
Αγροτεμάχιο 4013977790007 (0.63εκτάρια)
Ποικιλία Αμφίσσης
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Roundup Gold 36SL
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Glyphosate 36%
Τρόπος εφαρμογής Έδαφος
Δόση 400 ml/100 lit
Πίεση ψεκασμού 4 atm
Ταχύτητα ψεκασμού

6km/h

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Ράμπα
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit / στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 7
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;
Υγιεινή των εργαζομένων
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.
Σχέδιο εντοπισμού και διαχείρισης των ρύπων
Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος
Σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4013968792001 (0.50εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι

Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4023476069019 (0.53εκτάρια)
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα; Ναι
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηρείται σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος και της διατήρησης της βιοποικιλότητας; Ναι
Κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων.
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;
Τεκμηρίωση σχεδίου δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς
Σήμανση χώρων-Κυτίο Πρώτων Βοηθειών
Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση - Χρήση του γεωργικού ελκυστήρα